Saltador. Tu zaczyna się inwestycja.

Termomodernizacja budynków. Postęp i nowoczesność

Zobacz, dlaczego warto skorzystać z dofinansowania i programu Czyste Powietrze

Możliwość do 100% zwrotu poniesionych kosztów

Maksymalna obowiązująca kwota zwrotu kosztów to 135 tys. zł

Okna czyste powietrze

Pierwszy próg dofinansowania

40% poniesionych kosztów netto

Drugi próg dofinansowania

70% poniesionych kosztów netto

Trzeci próg dofinansowania

100% poniesionych kosztów netto

"Czyste Powietrze" to polski program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Polsce. Program koncentruje się na wspieraniu inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, w tym wymiany starych, nieszczelnych okien na nowoczesne, energooszczędne okna.

W ramach programu "Czyste Powietrze" mieszkańcy Polski mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych okien na nowe, energooszczędne modele, w tym na okna marki Oknoplast. Nowoczesne okna Oknoplast charakteryzują się doskonałą izolacją termiczną, co pozwala na zmniejszenie strat ciepła z budynku i ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Dzięki temu, wymiana starych okien na modele Oknoplast może znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku i wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej całego domu

Ponadto, nowe okna Oknoplast są także szczelne, co oznacza, że są w stanie skutecznie zatrzymać pyłki i inne zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Wspólnie z odpowiednią wentylacją, okna Oknoplast mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, co ma szczególne znaczenie dla osób z alergią lub problemami z układem oddechowym.

Dzięki programowi "Czyste Powietrze", wymiana starych okien na nowoczesne modele Oknoplast staje się bardziej dostępna i opłacalna. Program wspiera zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, co przyczynia się do szerokiego zasięgu i popularności tego typu inwestycji.

Podsumowując, program "Czyste Powietrze" stanowi ważną inicjatywę mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Wspierając inwestycje w termomodernizację budynków, w tym wymianę starych okien na nowoczesne modele Oknoplast, program przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, oszczędności energii i poprawy komfortu życia mieszkańców.